Müslümanlar Kimdir

By | 8 Kasım 2021

Müslümanlar Kimdir

Müslümanlar kimdir? Müslüman kime denir? Ne yerler ne içerler? gibi soruları çoğaltabiliriz. Müslümanlar dünyanın her yerinden, bütün ırklardan, milletlerden ve kültürlerden gelmektedir. Dilleri, yaşantıları, kıyafetleri, coğrafyaları, gelenek ve görenekleri farklı olsa da aynı inanca sahiptirler. Müslümanlar sanıldığı gibi sadece Arap nüfusun yoğun olduğu ülkelerde yaşamıyor. Aksine az bir bölüm Arap ülkelerinde yaşıyor. Afrika ülkelerinde de oldukça yoğun Müslüman nüfusu barınmaktadır.

Dünyanın en çok Müslüman yaşayan ülkesi Endonezya’dır. Orta Asya Cumhuriyetlerinde büyük bir Müslüman topluluğu hayat sürmektedir. Çin, Hindistan, Rusya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da önemli Müslüman nüfusu bulunmaktadır. Endonezya’nın pirinç tarlalarından, Afrika’nın çöllerine kadar dünyada yaşayan tüm ırk ve milletlerden yaklaşık 1.5 milyar Müslümandır. Newyork kentindeki gökdelenlerden, Arabistan çöllerindeki Bedevi çadırlarına kadar bir çok farklı yaşam formlarında Müslüman bulunmaktadır.

İslam Dininin Yayılması Dünyayı Nasıl Etkiledi?

Hz. Muhammed’in (S.A.V) vefat etmesinden sonra, İslam dinine inananların sayısı katlanarak arttı. Geçen yıllar zarfında üç büyük kıtada çok sayıda insan İslam dinini bir yaşam felsefesi olarak hayatlarına enjekte ettiler. İslam dininin hızla yayılmasının ana nedenlerinden birisi de, sürekli barışı, sevgiyi, saflığı ve temizliği bir doktrin olarak kabul etmesiydi. Ayrıca İslam dini yalnızca bir olan ALLAH (C.C.)’a iman etmeyi gerektirmektedir. İslam dininin en parlak ve hızlı yayıldığı dönemlerde insanlar hiç korkmadan ülkeler arası seyahat edebiliyorlardı. Milyonlarca insan İslam dini ile müşerref olurken, bir çok eski uygarlığın mirasına da sahip çıkmışlardır. Müslümanlar kimdir ? diğer toplumların mirasına saygı göstermişler, yaşantılarına karışmamışlardır.

Müslümanlar bilim ve ilime oldukça değer vermişlerdir. Dünyanın her tarafından insanlar akın akın Müslümanların açtığı üniversitelerde okumuşlardır. İslami gelenekte çalışan bilim adamlarının başarısı, eski öğrenimin tercüme edilmesinin ve korunmasının çok ötesine geçti. Bu bilim adamları, kendi bilimsel ilerlemeleriyle eski mirasın üzerine inşa ettiler. Bu gelişmeler, Avrupa’da Rönesans’ın doğrudan bir nedeniydi. Müslümanlar sanatta, mimaride, astronomide, coğrafyada, tarihte, dilde, edebiyatta, tıpta, matematikte ve fizikte başarılı oldular. Cebir, Arap rakamları ve (matematiğin ilerlemesi için hayati önem taşıyan) sıfır kavramı gibi birçok önemli sistem, Müslüman bilim adamları tarafından formüle edildi ve ortaçağ Avrupa’sıyla paylaşıldı. Müslümanlar, gelecekteki Avrupa keşif yolculuklarını mümkün kılan sofistike araçlar icat ettiler: usturlap, kadran ve ayrıntılı navigasyon haritaları ve çizelgeleri.

Müslümanların Bilime Katkıları

Astronomi – Müslümanlar Kimdir?

Müslümanlar astronomiye her zaman özel bir ilgi duymuşlardır. Ay ve güneş, her Müslümanın günlük hayatında hayati öneme sahiptir. Ay’a göre Müslümanlar, kameri takvimlerinde ayların başlangıcını ve sonunu belirlerler. Güneşin yanında Müslümanlar namaz ve oruç vakitlerini hesaplarlar. Kuran’da astronomi ile ilgili birçok referans vardır. “Gökler ve yer, doğru bir şekilde emredildi ve güneş, ay, yıldızlar, gece ve gündüz de dahil olmak üzere, insana boyun eğdirildi. Her gök cismi, Allah’ın kendisine tayin ettiği bir yörüngede hareket eder ve asla sapmaz. evren, yaşamı ve varlığı, küçülmesi ve genişlemesi tamamen Yaratan tarafından belirlenen düzenli bir evrendir.” [Kur’an 30:22] Bu referanslar ve öğrenilmesi gereken emirler,  ilk Müslüman bilginlere gökleri inceleme konusunda ilham verdi. Hintlilerin, Perslerin ve Yunanlıların daha önceki eserlerini yeni bir sentezde birleştirdiler.

Coğrafya – Müslümanlar Kimdir?

Müslüman bilginler coğrafyaya büyük önem vermişlerdir. Aslında Müslümanların coğrafyaya olan büyük ilgileri dinlerinden kaynaklanmaktadır. Kuran, insanları ALLAH (C.C.)’ın işaretlerini ve desenlerini her yerde görmek için dünyayı dolaşmaya teşvik eder. İslam da yönünü bilmek, özellikle kıble yönünü doğru bulmak için coğrafya bilgisi şarttır. Coğrafya alanında, hatta Batı’da bile en ünlü isimler arasında, kapsamlı keşiflerinin yazılı anlatımlarıyla tanınan İbn Haldun ve İbn Batuta gibi meşhur alimler yaşamıştır. 1166 yılında El-İdrisi , Sicilya mahkeme hizmet tanınmış Müslüman alim, kıtalar ve bunların dağlar, nehirler ve ünlü şehirlerde tüm dünya haritası dahil çok doğru haritalar, üretti. Al-Muqdishi , renkli olarak doğru haritalar üreten ilk coğrafyacıydı. Üstelik, Macellan’ın Ümit Burnu’nu geçmesi Müslüman denizcilerin ve onların icatlarının yardımıyla oldu ve Da Gama ve Columbus’un gemilerinde Müslüman denizciler vardı.

İnsanlık – Müslümanlar Kimdir?

İlim aramak, İslam’da kadın erkek her Müslümana farzdır. Müslümanlar kimdir? İslam’ın temel kaynakları, Kuran ve Sünnet, Müslümanları ilim tahsil etmeye ve âlim olmaya teşvik eder. Çünkü insanların Allah’ı (C.C.) tanıması, O’nun harika yarattıklarını takdir etmesi ve onlara şükretmesi için en iyi yol budur. Müslümanlar kimdir, bu nedenle hem dini hem de laik bilgi aramaya hevesliydiler. İslam üniversiteleri hızlı bir şekilde yayıldı. Bunlardan en meşhuru  Tunus’taki Al-Zaytunah ve Kahire’deki Al-Azhar , 1000 yıldan fazla bir geçmişe sahiptir ve dünyanın en eski üniversiteleridir. Gerçekten de, Bologna, Heidelberg ve Sorbonne gibi ilk Avrupa üniversiteleri için model oldular. Bilinen akademik kep ve cüppe bile Al-Azhar Üniversitesi’nden geldi.

Müslümanlar kimdir? coğrafya, fizik, kimya, matematik, tıp, farmakoloji, mimari, dilbilim ve astronomi gibi birçok farklı alanda büyük ilerlemeler kaydettiler. Cebir ve Arap rakamları, Müslüman alimler tarafından dünyaya tanıtıldı. Usturlab, kadran ve diğer navigasyon cihazları ve haritaları Müslüman bilim adamları tarafından geliştirildi ve dünyanın ilerlemesinde, özellikle de Avrupa’nın keşif çağında önemli bir rol oynadı. Müslüman alimler Yunanistan ve Roma’dan Çin ve Hindistan’a kadar eski uygarlıkları incelediler . Aristoteles, Batlamyus , Öklid ve diğerlerinin eserleri Arapçaya çevrildi. Müslüman bilginler ve bilim adamları daha sonra kendi yaratıcı fikirlerini, keşiflerini ve icatlarını eklediler ve sonunda bu yeni bilgiyi doğrudan Rönesans’a götüren Avrupa’ya ilettiler . Latince’ye çevrilen birçok bilimsel ve tıbbi inceleme, 17. ve 18. yüzyıllara kadar standart metin ve referans kitaplarıydı.

Matematik (Müslümanlar Kimdir)

İslam’ın insanlığı evreni incelemeye ve keşfetmeye çok güçlü bir şekilde teşvik ettiğini belirtmek ilginçtir. Örneğin, Kur’an-ı Kerim şöyle buyurur: “Biz (Allah), vahyin hak olduğuna ikna oluncaya kadar, size (insanlığa) âyetlerimizi/örneklerimizi ufuklarda/evrende ve kendinizde göstereceğiz.” [Kur’an, 14:53] Bu keşif ve araştırma daveti, Müslümanları astronomi, matematik, kimya ve diğer bilimlerle ilgilendirdi ve geometri, matematik ve astronomi arasındaki karşılıkları çok net ve sağlam bir şekilde anladılar. Müslümanlar sıfır sembolünü icat ettiler (“Şifre” kelimesi Arapça sifr’den gelir ) ve sayıları ondalık sistem – 10 tabanına göre düzenlediler.

Ayrıca, bilinmeyen bir miktarı ifade etmek için sembolü icat ettiler , yani . x gibi değişkenler İlk büyük Müslüman matematikçi El-Harezmi , başta Ömer Hayyam olmak üzere başkaları tarafından daha da geliştirilen cebir konusunu ( el-Jabr ) icat etti . El-Harezmi’nin Latince tercümesi olan eseri, matematikle birlikte Arap rakamlarını İspanya üzerinden Avrupa’ya getirdi. “Algoritma” kelimesi onun adından türetilmiştir. Müslüman matematikçiler, grafik sanatlarında da görülebileceği gibi, geometride de başarılı oldular ve trigonometriyi matematiğin ayrı bir dalı olarak kuran büyük Al-Biruni (doğal tarih, hatta jeoloji ve mineraloji alanlarında da mükemmeldi) idi. Diğer Müslüman matematikçiler sayılar teorisinde önemli ilerlemeler kaydettiler.

Tıp

İslam’da insan vücudu, Yüce Allah tarafından yaratıldığı için bir takdir kaynağıdır. Nasıl işlediği, nasıl temiz ve güvenli tutulacağı, hastalıkların ona saldırmasını nasıl önleyeceği veya bu hastalıkları nasıl iyileştireceği Müslümanlar için önemli konular olmuştur. Bu, Müslüman bilim adamlarını deneysel yasaları keşfetmeye, geliştirmeye ve uygulamaya teşvik etmek için güçlü bir motivasyondu. Tıp ve halk sağlığı hizmetlerine çok dikkat edildi. İlk hastane MS 706’da Bağdat’ta inşa edilmiştir. Müslümanlar kimdir? deve kervanlarını gezici hastaneler olarak bir yerden bir yere hareket ettirerek de kullandılar.

Din yasaklamadığından, Müslüman alimler insan kadavralarını anatomi ve fizyolojiyi incelemek ve öğrencilerinin vücudun nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmak için kullandılar. Bu deneysel çalışma, cerrahinin çok hızlı gelişmesini sağladı. El-Razi olarak Batı’da bilinen, Razi , ünlü hekim ve bilim adamı, (d. 932) Ortaçağ’da dünyanın en büyük hekim biriydi. Deneysel gözlemi ve klinik tıbbı vurguladı ve bir teşhis uzmanı olarak rakipsizdi . Ayrıca hastanelerde hijyen üzerine bir inceleme yazdı .

Khalaf Abul-Qasim Al-Zahrawi , on birinci yüzyılda Avrupa’da Concessio ( Kitab al-Tasrif ) adlı çalışmasıyla tanınan çok ünlü bir cerrahtı . Batıda daha çok Avicenna olarak bilinen İbn Sina (ö. 1037), modern çağa kadar belki de en büyük hekimdi. Ünlü kitabı Al-Qanun fi al-Tibb , 700 yıldan fazla bir süre Avrupa’da bile standart bir ders kitabı olarak kaldı. İbn Sina’nın eseri hala Doğu’da incelenmekte ve üzerine inşa edilmektedir. İbn Sina’nın Kitabu’ş -Şifa’sı ( Şifa Kitabı) gibi farmakolojiye ve halk sağlığına diğer önemli katkılar yapılmıştır . İslam dünyasındaki her büyük şehirde, bazıları eğitim hastaneleri olan ve birçoğu zihinsel ve duygusal da dahil olmak üzere belirli hastalıklar için uzmanlaşmış birkaç mükemmel hastane vardı. Osmanlılar özellikle hastaneler inşa etmeleri ve bu hastanelerde uygulanan yüksek hijyen seviyesiyle dikkat çekiyorlardı.

Müslümanlar kimdir ? sorusuna İslami Sohbet platformu olarak cevap vermeye çalıştık. Başka bir makalede görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.